Visite à la plantation de thé de Cau Dat Farm – …


[ad_1]

Visite à la plantation de thé de Cau Dat Farm

#travel #travelphotography #vietnam #worldtour#tourdumonde #dalat #portraitphotography #fields #tree #grass #caudatfarm #caudat #smile #sonyimages #sonyalpha #sonya7iii #sonyimages #24105mm #sel24105g

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Visite à la plantation de thé de Cau Dat Farm – …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *