Cầu Đất Farm.Mấy ngày qua coi trên facebook, tiktok thấy Đà Lạt đông ghê. Cảm thấy may mắn vì lúc đầu năm mình đi vẫn vắng người, mọi người đi Đà Lạ

Xem chi tiết

Cuối ngày từ đồi Đa Phú trở lại nội ô chuẩn bị đồ để rời Đà Lạt, trên đường về đã bắt gặp được một hình ảnh dễ thương giữa cái lạnh dần xuống nên đã d

Xem chi tiết