Từ ngày Em ấy xuất hiện, cuộc sống của cậu có khác gì không…


[ad_1]

Từ ngày Em ấy xuất hiện, cuộc sống của cậu có khác gì không? – Khác, nhất là có những chuyện tính sẽ “làm một mình” nay lại muốn “làm cùng nhau”

#caudatfarm
#lavender
#love

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *