Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đườ…


[ad_1]

Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi. #road #hills #caudatfarm #dalat #haanhtuan #withher #cold #green #tree

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *