“Tình yêu thương vượt xa những giới hạn tri thức mà con ngườ…


[ad_1]

“Tình yêu thương vượt xa những giới hạn tri thức mà con người hiểu biết .
Không phải khi nào ta cảm thấy hiểu thấu hay vừa lòng mới yêu thương lẫn nhau , cũng không phải khi hết tình hết nghĩa thì tình yêu không còn . ”
Trích Yêu những điều không hoàn hảo
#caudatfarm

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *