Time flies and it has already been 6 months since we started…


[ad_1]

Time flies and it has already been 6 months since we started getting together.
Just another 2 more days and I’ll see you again! 🤭🤭
📷: XT2 + XF35mm 1.4

#myshuudd #fujifilm #xt2 #dalat #dalattrip #travelvietnam #dalattravel #wonderlust #caudatfarm #caudat #vietnamnow #visualambassadors #teamfujifilm #fujifilmvietnam #ldr #ldrcouple #teaplantation

[ad_2]

Source


4 bình luận cho “Time flies and it has already been 6 months since we started…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *