Thử app mới. Có mấy cái cũng dễ thương vô đối. Không ngờ là …


[ad_1]

Thử app mới. Có mấy cái cũng dễ thương vô đối.
Không ngờ là tuần rồi giờ này mình ở Đà Lạt mà giờ này mình ở nhà. Nhanh thiệt nhanh.
#goodmorning #dalat #dalattrip #lastsunday #summervocation #summermemories #caudatfarm #tea #hill #canvaapp

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *