(thiếu) rừng cọ (có) đồi chè đồng xanh ngào ngạt – …

(thiếu) rừng cọ (có) đồi chè
đồng xanh ngào ngạt –
      …

[ad_1]

(thiếu) rừng cọ (có) đồi chè
đồng xanh ngào ngạt –
#lonelyplanet #homeland #vietnam #dalat #teahill #caudatfarm #travel

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.