Thi thoảng, tôi chỉ ước, vào lúc tôi cảm thấy mất phương hướ…


[ad_1]

Thi thoảng, tôi chỉ ước, vào lúc tôi cảm thấy mất phương hướng. Có ai đó ở bên cạnh và nói rằng “mọi chuyện sẽ ổn, rồi sẽ tìm được cách để đi qua”. #keikoindalat #dalat #caudatfarm

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *