There is no standard normal. Normal is subjective. There are


[ad_1]

There is no standard normal. Normal is subjective. There are seven billion versions of normal on this planet.
Matt Haig, Reasons to Stay Alive.
.
.
.
.
.
#mentalhealth #dalat #teahill #caudat #caudatfarm #nature #teahillsfarms #vietnamtravels #vietnamtrip #travelphotography #sheisnotlost #femaletraveler #femaletraveller #youtubers #vloggers

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “There is no standard normal. Normal is subjective. There are”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *