Tết của toai nè! Sau tết là lí do tạm bợ cho chuyện mập béo…


[ad_1]

Tết của toai nè!
Sau tết là lí do tạm bợ cho chuyện mập béo của toai. Càng ngày càng phù ra rồi đó 😑
#dalat #caudatfarm #tetholiday #lunarnewyear

[ad_2]

Source


3 bình luận cho “Tết của toai nè! Sau tết là lí do tạm bợ cho chuyện mập béo…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *