Tận trong đáy lòng Là những vỡ tan Đời buồn hắt hiu Đừng làm…


[ad_1]

Tận trong đáy lòng
Là những vỡ tan
Đời buồn hắt hiu
Đừng làm trái tim em thêm vụn vỡ
Giữa chiều bơ vơ…
💋 💋 💋
#Travels #DaLat #CauDat #CauDatFarm #Freetimes

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *