Tác nghiệp tại gian hàng trưng bày sản phẩm Cầu Đất farm “C…


[ad_1]

Tác nghiệp tại gian hàng trưng bày sản phẩm Cầu Đất farm 🎬🎬🎬
“Cắt, diễn tốt lắm, trả máy đây” – chủ máy ảnh said 😆😆😆
#dalat #dalattrip #dalat2019 #travel #travelphotography #photography #caudatfarm #doichecaudat #friendships #travelwithfriends #vietnam

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *