“..Ta chỉ sống một lần trên đời Suy nghĩ lắm chi em ơi Bao n…


[ad_1]

“..Ta chỉ sống một lần trên đời
Suy nghĩ lắm chi em ơi
Bao nhiêu yêu thương trên đời
Thành vì ngọt trên đôi môi 🌿..”
#dalat #caudatfarm #sanmay

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *