Rồi sẽ đến một ngày chúng ta hiểu được, bông hoa ấy nở ra kh…


[ad_1]

Rồi sẽ đến một ngày chúng ta hiểu được, bông hoa ấy nở ra không phải dành cho mình chẳng qua là bạn đã đi ngang qua đúng mùa hoa nở đẹp nhất… người đó không phải yêu bạn, chẳng qua là bạn đã đi ngang qua vào đúng ngày người cô đơn nhất. Thế thôi !!!
🍂🌫🍂🌫🍂🌫🍂🌫🍂🌫
#mylifestory #mebeforeyou #dalat #dalattrip #caudat #caudatfarm #lavender #oaihuongflower #sadstory #sadlove #alittlegirl #strongergirl

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *