“Phụ nữ phải có tiền cho chính mình. Tiền để tự do, để tự ti…


[ad_1]

“Phụ nữ phải có tiền cho chính mình. Tiền để tự do, để tự tin và xinh đẹp.” #caudatfarm #dalat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *