Oldest tea factory still operating in Vietnam. Also a nice p…


[ad_1]

Oldest tea factory still operating
in Vietnam.
Also a nice place to get some
really delicious coffee.

#caudatfarm #cafe

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *