Ở ngoài Bắc thì có sống lưng khủng long Tà Xùa, còn ở ngoài …


[ad_1]

Ở ngoài Bắc thì có sống lưng khủng long Tà Xùa, còn ở ngoài Nam á đây nè!!!
#nccdalat #dalat #caudatfarm #lamdong

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *