Nó said: “Biết hay uống trà sữa nên mua trà về cho tự pha uố…


[ad_1]

Nó said: “Biết hay uống trà sữa nên mua trà về cho tự pha uống nè.” -Thương quá chèn. #chinohieutui #BFF #CauDatFarm #Blacktea

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Nó said: “Biết hay uống trà sữa nên mua trà về cho tự pha uố…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *