Những gì mình đang có và đã có là do mình chọn lựa. Đừng đem…


[ad_1]

Những gì mình đang có và đã có là do mình chọn lựa. Đừng đem ra so sánh vs ng này hay ng khác. Vì rõ ràng cho do mình chọn mà. Bớt sân si một chút nào. Ngta có cái này nhưng đâu có cái mà bạn đang có. Cho nên. Bớt đem ra so sánh r bảo thế này thế kia đi nhé. So sánh cái huần hoè nè😏😏😏
#caudatfarm

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *