Nếu có một ngày anh không còn yêu em nữa nếu có một ngày ta …


[ad_1]

Nếu có một ngày anh không còn yêu em nữa nếu có một ngày ta không còn bên nhau nữa mà thôi em đâu muốn nghĩ suy nhiều đâu mà thôi em đâu muốn mang thêm buồn đau…….
#neucomotngay #uyenlinh #photographer #dalat #saigonese #doichecaudat #caudatfarm

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *