Nắng Em có thể che nhưng không thể che hết cả bầu trời kia ….


[ad_1]

Nắng Em có thể che nhưng không thể che hết cả bầu trời kia ☁️☁️. ———————————————————————————
#today#midweek #november#rainandsun#winteriscoming #mood #deadline #studentlife #finalyear #underpressure #nicememory #dalat#caudatfarm #flowergarden#lavender #withhim #darling #ourlove #happy #bluesky #canthideit #hidesun #oldpic #takenbyhim #miss #tyynaa #2018ofna

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *