“Mềm lòng chính là một loại lương thiện bất công. Thành toàn

“Mềm lòng chính là một loại lương thiện bất công. Thành toàn

[ad_1]

“Mềm lòng chính là một loại lương thiện bất công. Thành toàn cho người khác, lại còn bị họ xem như là đồ ngốc.”
#đàlạt #caudatfarm

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.