. “Mây trôi dạt giữa trời mênh mông, có khi, vì buông nên ph…


[ad_1]

.
“Mây trôi dạt giữa trời mênh mông, có khi, vì buông nên phải bạc màu,….”
.
| T r ị n h H o à n g N a m |
– Anh thèm được ngủ –
~ 💙
_____________________________________________________________________
Mây là của Trời, hãy để gió cuốn đi.

#Saigon
#Dalat
#caudatfarm
#caudatfarmnongtraitudalat
#teahill
#onsunnyday☀️
#spring
#trip2018
#lyrics
#song
#kindofblue
#ANH
#mrsunshine☀️

[ad_2]

Source


2 bình luận cho “. “Mây trôi dạt giữa trời mênh mông, có khi, vì buông nên ph…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *