“Marguerite” tiếng Pháp nghĩa là “hoa cúc”, là một loại cúc …


[ad_1]

“Marguerite” tiếng Pháp nghĩa là “hoa cúc”, là một loại cúc dại thân cao với các cánh đơn màu trắng mọc ven đường ở Đà Lạt.
Một bông cúc dại cũng phải thật xinh :3

#dalat #dalatcity #marguerite #caudat #caudatfarm
#flowers #chrythanthemum

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *