Love’s in the air. Chỉ có ta trong cuộc đời. …


[ad_1]

Love’s in the air. Chỉ có ta trong cuộc đời. #loveisintheair #selfie #youth #lovers #hill #teahill #love #capturethemoment #moment #nature #landscape #distance #immensity #openspace #outdoors #miniature #taophto #vietnam #lamdong #caudat #traimat #doichecaudat #caudatfarm

[ad_2]

Source


2 bình luận cho “Love’s in the air. Chỉ có ta trong cuộc đời. …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *