Lại nhớ Đà Lạt rồi. Đi trúng ngày mưa nên cũng không đi đâu …


[ad_1]

Lại nhớ Đà Lạt rồi. Đi trúng ngày mưa nên cũng không đi đâu được. Muốn đi quán cà phê Túi Mơ To, Reply 1994, Gâu Garden. Tối nhìn đèn, uống sữa ấm, nghe vài bản auscotic. Năm tới sẽ đi tiếp, đi cho hết Đà Lạt vẫn sẽ đi
#dalattrip #dalat #caudat #caudatfarm ##

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *