Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là t…


[ad_1]

Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông.
#DaLat #CauDatFarm #xtnq

[ad_2]

Source


2 bình luận cho “Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là t…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *