“Không buồn vì những thứ mình không có, chỉ buồn vì những th…


[ad_1]

“Không buồn vì những thứ mình không có, chỉ buồn vì những thứ có cũng như không.”
#Dalat #ReebokInstapumpFury #asics #dalattrip #caudat #caudatfarm #dalat #travelindalat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *