Keep love in your heart. A life without it is like a sunless…


[ad_1]

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. (Oscar Wilde)
.
.
.
.
.
#bnwportrait #bnw_greatshots #photooftheday #photographer #blackandwhite #blackandwhitephotography #blackandwhiteart #garden #travel #travelphotography #travelblogger #dalat #caudatfarm #sky #farm #tngan_bnw #followformore

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *