I’m used to the heat for a long time that this freaking cold…


[ad_1]

I’m used to the heat for a long time that this freaking cold weather really bummed me. I put on lots of layers beneath. Anyway, it’s a chance to dress like a real local, huh! ##dalat #dalattrip #dalat2019 #caudat #caudatfarm #travelindalat #cold

[ad_2]

Source


4 bình luận cho “I’m used to the heat for a long time that this freaking cold…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *