If one day we can’t be together, keep me in your heart. I’ll…


[ad_1]

If one day we can’t be together, keep me in your heart. I’ll be there forever.
#caudatfarm #doichecaudat #dalat #dalattrip #relax #red #blackandwhite #BnW #black #white #telephone #view #mountain #love #cloud #sky #niceview #cool #contrast #qoutes #outfit #shadow #light #number

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “If one day we can’t be together, keep me in your heart. I’ll…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *