I think that I am so lucky to meet them. They are coffee exp…


[ad_1]

I think that I am so lucky to meet them. They are coffee experts from @caudatfarm and mori speciality coffee. The world coffee is running into me. We spent 5 hours to discuss, learn, cupping and share together. Thank you all of you, bro Hoà and sis Ngọc. #sensorycoffee #sharingtogether. Thanks #caudatfarm

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *