I had such an amazing time at the Cau Dat tea farm yesterday…


[ad_1]

I had such an amazing time at the Cau Dat tea farm yesterday that I couldn’t pick just one picture. Best part was, I was the only Westerner there! #nottouristy #offthebeatenpath #offthebeatentrack #nofilter #tea #teaplant #teaplantation #teaplants #teaplantations #caudatfarm #caudat #vietnamtea

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “I had such an amazing time at the Cau Dat tea farm yesterday…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *