Hôm nay đi làm về lúc mười một giờ. Một ngày làm được bao n…


[ad_1]

Hôm nay đi làm về lúc mười một giờ.

Một ngày làm được bao nhiêu chuyện hay ho.

Nhìn mặt (trong hình) có đôi lúc làm mấy việc tào lao thôi nhưng sống cũng có ích và đóng góp cho xã hội ghê.

Goodnightdalat.

#dalat #caudatfarm #sanmay #sanmaycaugo #caudat #whenindalat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *