“Em muốn tìm một người cùng mình lớn lên Cùng lặng im ngắm m…


[ad_1]

“Em muốn tìm một người cùng mình lớn lên
Cùng lặng im ngắm mây mù Đà Lạt
Khi già đi chúng mình không hoảng loạn
Không nháo nhào, bội bạc, cũng chẳng đau… ”

#dalat #dalattrip #caudatfarm

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *