… Em hỏi tháng Mười liệu lòng đã quên chưa Tháng mười ngẩn…


[ad_1]


Em hỏi tháng Mười liệu lòng đã quên chưa
Tháng mười ngẩn ngơ, chưa một lần muốn nhớ
Nhưng có dối mình bao nhiêu lần đi nữa
Thì câu trả lời lòng đã rõ rừ lâu
….
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
#mylifestory #mebeforeyou #dalat #dalattrip #lostindalat #caudat #caudatfarm #thang10 #thusang🍂🍂 #alittlegirl #strongergirl #sadstory

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *