Đố bạn biết CDF viết tắt cho cụm từ gì? …


[ad_1]

Đố bạn biết CDF viết tắt cho cụm từ gì? 🤔😘
#caudatfarm #nongtraicaudat #caudat #lemon #chanh #fruits #farm #cute #foodporn #vegetables #dalat #hochiminh #city #hcmc #saigon #instaphoto

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Đố bạn biết CDF viết tắt cho cụm từ gì? …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *