Điều sai lầm duy nhất ở Đà Lạt mà mình từng làm là tin vào m…


[ad_1]

Điều sai lầm duy nhất ở Đà Lạt mà mình từng làm là tin vào mẹ Google map. Một lần thì leo lên con dốc thẳng đứng. Lần khác thì mẻ chỉ vào nhà người ta.Coi đó đáng sợ hong?
Chạy mà thấy đường nhỏ dần đều là nghi rồi….
.
.
.
🏞️#caudatfarm #dalat #vietnam
#travel

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *