Đây là Cầu Đất, không phải Đà Lạt, lần sau có đi Đà Lạt, sẽ …


[ad_1]

Đây là Cầu Đất, không phải Đà Lạt, lần sau có đi Đà Lạt, sẽ dành 1 ngày tận hưởng Cầu Đất. Đà Lạt là người tình thì Cầu Đất là tri kỷ.
#Neo #sonyrx100v #cybershot #caudat #caudatfarm #sunset #mist #cloud #aurora

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Đây là Cầu Đất, không phải Đà Lạt, lần sau có đi Đà Lạt, sẽ …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *