Đà Lạt mát bao nhiêu, Sài Gòn nóng bấy nhiêu …


[ad_1]

Đà Lạt mát bao nhiêu, Sài Gòn nóng bấy nhiêu 😭#saigonese #vietnamese #dalat #caudatfarm #linhtr

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Đà Lạt mát bao nhiêu, Sài Gòn nóng bấy nhiêu …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *