Con người như những du khách trên mặt đất. Đến rồi sẽ đi, tr…


[ad_1]

Con người như những du khách trên mặt đất. Đến rồi sẽ đi, trở về nơi bắt đầu… Chỉ là thời hạn dài hay ngắn.
#CauDAtFarm

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *