Có thể với thế gian, em chỉ là một con người, nhưng có thể v…


[ad_1]

Có thể với thế gian, em chỉ là một con người, nhưng có thể với một người, em là cả thế gian! #caudatfarm #dalattrip #tra

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *