Có thể bạn chưa biết: Tại sao Đà Lạt không có biển? Tại vì n…


[ad_1]

Có thể bạn chưa biết: Tại sao Đà Lạt không có biển? Tại vì nếu có biển thì nó thành Đà Mặn rồi. Hihi vui quá
#caudatfarm #dalat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *