Có những việc khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào cũng không …


[ad_1]

Có những việc khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào cũng không thể, hiểu được.
Nhưng 1 khi đã hiểu ra rồi tuổi trẻ cũng đã ở lại phía sau.
#caudatfarm #đồichècầuđất🌿🌿🌿 #ĐL #dalatcity

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *