Có nhiều người cũng muốn lên đây lại lắm mà đâu có dám nói r…


[ad_1]

Có nhiều người cũng muốn lên đây lại lắm mà đâu có dám nói ra 😂😂😂
P/s: Thỷ thì muốn test Camera #Note8 trêb này ghê nơi 😉
#sociallife #dalat #lamdong #caudat #caudatfarm #tea #highland #thuyican #samsungvn

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *