“Cây an ổn đời cây Gió nhởn nhơ đời gió Đừng cố gắng trao đi…


[ad_1]

“Cây an ổn đời cây
Gió nhởn nhơ đời gió
Đừng cố gắng trao đi
Những điều mình không có”
• Nguyễn Thiên Ngân
#tuyetsam #humanofvietnam #dalat #dalattrip #vietnamlovers #travelphotography #caudatfarm #photooftheday

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *