Cau Dat tea plantation, around 20km from Dalat and 1650m abo…


[ad_1]

Cau Dat tea plantation, around 20km from Dalat and 1650m above sea level, is where the Vietnamese tea industry originated. The hills are covered by green tea mixed with blue sky, it made wonderful view 🌿 🍵 ☕️
#tea #teaplantation #greentea #bluesky #whiteclouds #sunny #wanderlust #wonderfulview #photography #photographer #retro #vietnameseboy #vietnamese #vansoldskool #caudat #caudatfarm #doichecaudat #dalat #đàlạt #vietnam

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Cau Dat tea plantation, around 20km from Dalat and 1650m abo…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *