Cau Dat Tea Hill, Da Lat, VietNam . The rain passes through,…


[ad_1]

📍Cau Dat Tea Hill, Da Lat, VietNam 🇻🇳. The rain passes through, the sky becomes clearer, the air is cool, the trees are green and the boy becomes fresh and more handsome.
#tea #sky #dalat #dulichbui #vietnamses #caudatfarm

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *