Cầu Đất farm! It took pretty long time to be here but It’s w…


[ad_1]

Cầu Đất farm! It took pretty long time to be here but It’s worth. It’s such a marvelous view. We harvested cucumber, salad, radish and of course took so many photos.
#caudatfarm #highland #harvest #salad #radish #cucumber #takingphotos #enjoythefreshair #dalat #vietnam

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *